سر خط خبرها

جای گلگی ندارید

مدتها بود در یکی از استانهای همجوار ایلام خبری از علائمی که مسیر این استان را به مسافران نشان دهد وجود نداشت ، حالا ایلامی ها هم تلافی کرده اند ومسیر تهران - همدان را به مسافران نشان می دهند . البته ش
مدتها بود در یکی از استانهای همجوار ایلام خبری از علائمی که مسیر این استان را به مسافران نشان دهد وجود نداشت ، حالا ایلامی ها هم تلافی کرده اند ومسیر تهران - همدان را به مسافران نشان می دهند . البته شاید انصافاً دوستان در این استان جای گلگی نداشته باشند.
نظرات ارسال نظر