سر خط خبرها

وقتی یک مسلمان کار را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند ...

وقتی یک مسلمان کار را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند یعنی براوضاع مسلط است و نظام مند ...

وقتی یک مسلمان کار را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند یعنی بر اوضاع مسلط است و نظام مند و اندیشورزانه و در عین حال با قدرت ، ایمان ، توکل و صلابت رفتار می کند.

نظرات ارسال نظر