سر خط خبرها

آقای پناهیان ما با شما موافقیم

آقای پناهیان ما با این جمله شما که گفتید : آی مجلس شورای اسلامی آدم باش موافقیم، این مجلس همان ادبیاتی را می طلبد که شما به کار گرفتید(البته فعلاً همین جمله تا بعد) ...ایلام نیوز 18شهریور98
آقای پناهیان ما با این جمله شما که گفتید : آی مجلس شورای اسلامی آدم باش موافقیم، این مجلس همان ادبیاتی را می طلبد که شما به کار گرفتید(البته فعلاً همین جمله تا بعد) ...ایلام نیوز 18شهریور98
نظرات ارسال نظر