سر خط خبرها

این تضاد شدید نامصرّح و پوشیده درکشور اثر بازدارنده اش را در سیاست و تدبیر کار کشور می گذارد

برای اصحاب و اتباع لیبرال دموکراسی مانع، مخالفت مخالفان است. معتقدان به ارزش ها هم مانع راه تحقق ...

این تضاد شدید نامصرّح و پوشیده درکشور 

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم کشور

این تضاد شدید نامصرّح و پوشیده درکشور  اثر بازدارنده اش را در سیاست و تدبیر کار کشور می گذارد. دو گروهی که با هم اختلاف دارند نمی توانند با هم بنشینند و اختلاف های خود را به بحث بگذارند شاید نادرست نباشد که نام این اختلاف را حتی دشمنی بگذاریم. در نزاع میان دشمنان توجه به اصول مشترک وجهی ندارد.

برای اصحاب و اتباع لیبرال دموکراسی مانع، مخالفت مخالفان است. معتقدان به ارزش ها هم مانع راه تحقق تمدن اسلامی را دشمنان و معاندان می دانند. هیچ یک از دو گروه راه رسیدن به مقصود را ناپیدا یا دشوار نمی بینند آنها حتی مقصد را هم بسیار نزدیک و شاید همین جا که هستیم می‌دانند.

وجه مشترک هر دو رأی یا اعتقاد اینست که به کار و تحقیق و برنامه نیازی نیست و کاری جز برداشتن مخالف از سر راه یا بیرون انداختن او از خانه اختلاف و پریشانی که در آن به سر می بریم نباید کرد. کاش کارها به همین سادگی صورت می پذیرفت.

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

نظرات ارسال نظر