سر خط خبرها

باید به درک صحیح از مسائلی که توسعه روابط بین ایران و چین را محدود می کنند، دست یافت. چین خواستار ثبات و ایجاد یک بستر گفتگوی چند جانبه در منطقه خلیج فارس است و ایران باید به این گرایش توجه کند

هم اکنون جهان دستخوش تحولات اساسی شده است. ایران و چین هر دو کشور‌هایی با تمدن دیرین و فلسفه خاص خود هستند و این دو کشور دیدگاه‌های خاص خود را درباره جهان دارند.چین می گوید که ایالات متحده ابتدا باید اقدامات خاصی را برای لغو تحریم‌های ایران انجام دهد؛ سپس

باید به درک صحیح از مسائلی که توسعه روابط بین ایران و چین را محدود می کنند، دست یافت. چین خواستار ثبات و ایجاد یک بستر گفتگوی چند جانبه در منطقه خلیج فارس است و ایران باید به این گرایش توجه کند

پروفسور فن هونگدا: استاد خاورمیانه دانشگاه شانگهای

منبع:انتخاب

هم اکنون جهان دستخوش تحولات اساسی شده است. ایران و چین هر دو کشور‌هایی با تمدن دیرین و فلسفه خاص خود هستند و این دو کشور دیدگاه‌های خاص خود را درباره جهان دارند.چین می گوید که ایالات متحده ابتدا باید اقدامات خاصی را برای لغو تحریم‌های ایران انجام دهد؛ سپس ایران اقدامات متقابل را انجام دهد تا به طور مشترک توافق جامع را به مسیر خود برگرداند.

در ژوئن سال ۲۰۲۰ براساس  بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین  که توسط دو کشور در سال ۲۰۱۶ اعلام شد، دولت ایران پیش نویس  برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین  را اعلام کرد.

اگرچه  برنامه جامع ۲۵ ساله  با دشواری‌هایی روبرو شده است، اما مشارکت استراتژیک جامع چین و ایران همچنان با تلاش مشترک دو کشور در حال پیشروی است.

چین و ایران در مورد برخی از موارد همکاری به توافق رسیده اند و این یکی از دلایل سفر وزیر امور خارجه وانگ یی به ایران است. هم زمان، از آنجا که منافع مشترک چین و ایران روز به روز در حال افزایش است، این سفر می‌تواند همکاری استراتژیک جامع بین دو کشور را بیشتر تقویت کند.

در توسعه روابط دو جانبه، هر دو کشور چین و ایران باید به تغییرات یکدیگر توجه کنند. به خصوص ایران باید توجه ویژه‌ای به تغییرات دیپلماسی چین داشته باشد.

چین هم اکنون در برابر یک قدرت جهانی مانند ایالات متحده نیز از اعتماد به نفس کافی برخوردار است. علاوه بر اینکه قدرت چین بسیار افزایش یافته است.

احترام به انصاف و عدالت بین المللی نیز قدرت زیادی به هیئت چینی داده است. در چنین شرایطی چین مستحق اعتماد بیشتر از طرف ایران است.

چین در بسیاری از جنبه‌ها، از جمله درک بهتر سیاست خود در قبال خاورمیانه، دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. اهمیت خاورمیانه و ایران برای چین به تدریج در حال افزایش است.

چین خواستار ایجاد یک بستر گفتگوی چند جانبه در منطقه خلیج فارس با فرض احترام به توافق هسته‌ای ایران است و با یک جانبه گرایی قدرت‌های جهانی در خاورمیانه به دلیل منافع خود مخالفت می‌کند.

دیپلماسی چین درمورد خاورمیانه و ایران اکنون کمتر از قبل تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفته است. البته چین نیز باید به تغییرات دیپلماسی ایران توجه کند. به عنوان مثال، اگرچه ایران سنت دیپلماتیک  گردش به غرب   را دارد، اما  گردش به شرق  نیز به گزینه مهمی برای دیپلماسی ایران تبدیل شده است.

علاوه بر این، توسعه روابط با چین، روسیه و هند   گردش به شرق   فقط یک اقدام موقتی برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده نیست، بلکه یک استراتژی بلند مدت برای توسعه ملی است. غیرقابل انکار است که هنوز برخی مشکلات در توسعه روابط بین ایران و چین وجود دارد. امیداست که دیپلمات های دو کشور هنگام دیدار بتوانند مشکلات مربوط به خود را به وضوح بیان کنند.

از این گذشته ، فقط با درک صحیح از مسائلی که توسعه روابط بین دو کشور را محدود می کنند، می توان عوامل نامطلوب موثر در توسعه روابط دو کشور را از بین برد .

 

نظرات ارسال نظر