سر خط خبرها

امروز در کشور شاهد قدرت گرفتن یک طبقه اولیگارش وحاکمیت گروه کوچک هستیم، به همین دلیل نظامیان وارد قدرت می شوند

راهروهای مجلس هم محل رفت و آمد اولیگارش ها و نمایندگان آنها است به این دلیل صدای مردم شنیده نمی شود. اینکه چه طور منابع از کشور خارج می شود اتفاقی نیست و برنامه ریزی شده است ...

امروز در کشور شاهد قدرت گرفتن یک طبقه اولیگارش وحاکمیت گروه کوچک هستیم، به همین دلیل نظامیان وارد قدرت می شوند

اینکه چه طور منابع از کشور خارج می شود اتفاقی نیست و برنامه ریزی شده است

 دکتر حسین راغفر: عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

گزارش جماران از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوزده/ اسفند/ نود و نه

بعد از جنگ تحمیلی ما یک تغییر اساسی در رویکرد جمهوری اسلامی داریم و شاید نوعی تغییر ایدئولوژی رخ داد و پیامدهای آن را در بحران کنونی می بینیم.

عمده ترین دلیل این بحران را باید شکل گیری گروه جدیدی از سرمایه داران بدانیم که به اسم خصوصی سازی شکل جدیدی از نابرابری ها را رقم زد. متأسفانه امروز شاهد قدرت گرفتن یک طبقه اولیگارش هستیم.

این طبقه اولیگارش منابع و فرصت ها را به طور نابرابر تقسیم می کند. به همین دلیل نظامیان وارد قدرت می شوند و تا جایی که می توانند از فرصتی که در اختیار دارند استفاده می کنند.

در این فضا اصلی ترین نهاد حاکم بر جامعه یعنی «قانون» شکل نمی گیرد و تصمیماتی که می گیرند منجر به این می شود که اصل ۴۴ را تغییر می دهند و فرصت های بزرگ مثل معادن و پتروشیمی ها را در میان خودی ها تقسیم می کنند و نابرابری ها شکل می گیرد و منشأ فقر، فساد و نابرابری های دیگر است.

متأسفانه دولت ما اسیر اولیگارش ها است و صدای مردم را نمی شنود. راهروهای مجلس هم محل رفت و آمد اولیگارش ها و نمایندگان آنها است به این دلیل صدای مردم شنیده نمی شود. اینکه چه طور منابع از کشور خارج می شود اتفاقی نیست و برنامه ریزی شده است.

اولیگارش چون تجربه انقلاب را دارد منابع را به خارج از کشور می برد تا امنیت پیدا کند. بدنی که هر روز از آن خون می رود، ضعیف می شود و یک موقعی هم ممکن است سقوط کند.

مهمترین عاملی که می توانیم انتظار داشته باشیم تقویت جامعه است. یعنی آگاه سازی جامعه، که بتوانیم یک جامعه قوی بسازیم که صدای خودش را به گوش دولت برساند.

#دکتر_حسین_راغفر

#قدرت_گرفتن_طبقه_اولیگارش

#حاکمیت_گروه_کوچک

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

نظرات ارسال نظر