سر خط خبرها

تابلوئی روشن به نام سعید محمد/ دکتر پرویز امینی: سیاست و دولتمردی در ایران به ذلت افتاده و دچار بحران است

سعید محمد مانند تابلویی روشن به ما نشان داد که سیاست و دولتمردی در ایران به چه ذلتی افتاده است که او که به قول فوتبالی‌ها حتی یک عکس با شورت در سیاست ندارد نیز، سودای ...

تابلوئی روشن به نام سعید محمد/  دکتر پرویز امینی: سیاست و دولتمردی در ایران به ذلت افتاده و دچار بحران است

استادیار دانشگاه شاهد

سعید محمد مانند تابلویی روشن به ما نشان داد که سیاست و دولتمردی در ایران به چه ذلتی افتاده است که او که به قول فوتبالی‌ها حتی یک عکس با شورت در سیاست ندارد نیز، سودای دولتمردی و اداره قوه مجریه را در این شرایط سخت و خطیر کنونی دارد.

سعید محمد به ما درک شفافی از وضعیت کمدی_تراژیک امروز سیاست ایران داد و به ما نشان داد که چه شوخی‌ها در سیاست ایران می‌تواند جدی شود و آب در سیاست ایران تا چه حد سربالا برود.

سعید محمد به ما امکان داد که جهل مرکب را در سیاست بتوانیم مجسم کنیم. او به ما بحران در سیاست‌ورزی ایرانِ امروز را هشدار داد.

اگر سعید محمد می‌تواند قوه مجریه ج.ا.ا را اداره کند و صلاحیت لازم برای رئیس‌جمهور شدن را دارد، پس، دیگر هیچ‌کس را نمی‌توان پیدا کرد که صلاحیت این کار را نداشته باشد.

منبع:

@Parvizamini_ir

کانال دو پیوست ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures۲

 

نظرات ارسال نظر