سر خط خبرها

یک کج‌فهمی بنیادین در مدیریتِ کشور وجود دارد

سیاست در ایران جلوتر از جامعه حرکت می‌کند. در هیچ کجای جهان دولت، جلوی جامعه حرکت نمی‌کند؛ بلکه جامعه را نمایندگی می‌کند ...

دکتر آزاد ‌ارمکی: ایران۱۴۰۰: جامعۀ ایران، تکثیر و تمایزِ جریان‎ها/ یک حوزۀ سیاسیِ مشخص در حالِ نحیف شدن و بی‌ثباتی است

دکتر تقی آزاد ‌ارمکی: استاد دانشگاه تهران

آرمان ملی

وضعیت جامعه ایران در سال۱۴۰۰ متفاوت شده است.

امروز جامعه ایران پهن شده و باز شده و متکثر از جریان‌ها و نیروهایِ اجتماعی است.

در گذشته جامعه ضعیف‌تر بوده و به همین دلیل کنش سیاسی همگرایانه‌تری داشته است.

حوزه سیاسی که گمان می‌کند مردم تابعِ بی‌اراده‌ای در کشور هستند ضعیف، نحیف و در حال فرو‌ریختن است.

یک کج‌فهمی بنیادین در مدیریتِ کشور وجود دارد.

سیاست در ایران جلوتر از جامعه حرکت می‌کند. در هیچ کجای جهان دولت، جلوی جامعه حرکت نمی‌کند؛ بلکه جامعه را نمایندگی می‌کند.

منشأ بحران‌ها جامعه نیست. جامعه تلاش می‌کند خود را با شرایط تطبیق بدهد.

این به معنای آن است که در کشور تولید بحران در نظام سیاسی صورت می‌گیرد؛ نه در نظام اجتماعی.

نظام سیاسی که تلاش کند بحران‌های موجود را حل کند باید در ابتدا "خود"تولید بحران را متوقف کند.

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

نظرات ارسال نظر