سر خط خبرها

سه داوری کلان، درباره تجربه جمهوری اسلامی : تمامیت و فربهی نظریه‌ها، یا ماجرای آش و کاسه

تجربه جمهوری اسلامی زمانی به تمامیت در تجربه و عمل منتهی می‌شود که در ایده و نظریه، رو به تمامیت و فربهی لازم میل کند وگرنه آش همان است و کاسه همان...

سه داوری کلان، درباره تجربه جمهوری اسلامی : تمامیت و فربهی نظریه‌ها، یا ماجرای آش و کاسه

دکتر پرویز امینی، دانشگاه شاهد

سه داوری کلان ، درباره تجربه جمهوری اسلامی وجود دارد.

در داوری اول، جمهوری اسلامی یک ایده پر و کاملی است که تنها در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است و راه‌حل نیز کنار گذاشتن کارگزاران ناباور به ایده جمهوری اسلامی است. عمده هواداران در این دسته قرار می‌گیرند.

داوری دوم مثل داوری اول، ایده جمهوری اسلامی را کامل می‌داند که البته در عمل به تمامیت ظهور کرده است اما ناکام مانده است. اپوزسیون در این دسته قرار دارند.

داوری سوم این است که ایده جمهوری اسلامی به عنوان ایده حکمرانی، به حد ادعاها و نیازهایش، فربهی تئوریک پیدا نکرده است. بنابراین جابجایی افراد و تغییر سیاست‌ها چندان مؤثر واقع نخواهد شد.

تجربه جمهوری اسلامی زمانی به تمامیت در تجربه و عمل منتهی می‌شود که در ایده و نظریه، رو به تمامیت و فربهی لازم میل کند وگرنه آش همان است و کاسه همان.

 @Parvizamini_ir

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

نظرات ارسال نظر