سر خط خبرها

کشورِ ما چهار دهه است که بر محور تقابل‌مداری در حرکت است. این ریلِ خطرناک پایانی جز نابودی ندارد

در تریبون تلویزیونِ ایران و رسانه‌های جناحی ما، جبهۀ حق را جناح راست و طرز تفکر سنتیِ خاص و بقیه را لیبرالِ غرب‌زدۀ ضد انبیاء و اهل بیت ع و شهدا و امام و رهبری می دانند ...

کشورِ ما چهار دهه است که بر محور تقابل‌مداری در حرکت است. این ریلِ خطرناک پایانی جز نابودی ندارد

حجه‌الاسلام دکترعباس ایزدپناه استاد فلسفه دانشگاه قم

در تریبون تلویزیونِ ایران و رسانه‌های جناحی ما، جبهۀ حق را جناح راست و طرز تفکر سنتیِ خاص و بقیه را لیبرالِ غرب‌زدۀ ضد انبیاء و اهل بیت ع و شهدا و امام و رهبری می دانند.

جناح مقابل هم آنان را مصداق داعشیسم، متحجران و خوارج می دانند.

این جبهه‌بندیِ خطرناک که نوعی تقابل‌گرایی در مقابل تعامل‌گرایی بنیادین و سازنده است ، بسیار مخرب و نابود کنندۀ دین و علم و اندیشه است.

راه تقابل و دشمنی جز سقوط انقلاب اسلامی و بلکه سقوط دین و علم حاصلی ندارد.

به جای خودی و غیر خودی یا حق و باطل با تفسیرهای به رأی باید ادبیات تعاملی قرآنی و نبوی را ملاک قرار دهیم.

کشور ما چهار دهه است که روی ریل تقابل مداری علم الهدایی، زرشناسی و یا اکبر گنجی، دکتر سروشی درحرکت است، این ریل خطرناک را رها کنیم./ کانال راه تعامل با تلخیص

#دکتر_عباس_ایزدپناه_دانشگاه_قم

#تقابل_در_برابر_تعامل

#ریل_خطرناک

#راه_تعامل

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

نظرات ارسال نظر