سر خط خبرها

توئیترهای ساختاری: یک اتفاق استراتژیک در ساختارِ جمهوری اسلامی؛ جمهوریِ اسلامی برای همۀ مردم ایران و برای تعامل سنجیده با همۀ جهان/ عبور از معنای سنتی استقلال

مدلول مهم تفاهم نامه راهبردی ایران و چین، عبور جمهوری اسلامی از معنای سنتی استقلال به معنای واقع بینانه آن در جهانِ درهم تنیدۀ کنونی است...

توئیترهای ساختاری: یک اتفاق استراتژیک در ساختارِ جمهوری اسلامی؛ جمهوریِ اسلامی برای همۀ مردم ایران و برای تعامل سنجیده با همۀ جهان/ عبور از معنای سنتی استقلال

مهدی نصیری مدیرمسؤول سابق کیهان

@Mnasiri۱۳۴۲

مدلول مهم تفاهم نامه راهبردی ایران و چین، عبور جمهوری اسلامی از معنای سنتی استقلال به معنای واقع بینانه آن در جهانِ درهم تنیدۀ کنونی است.

بر این اساس باید شعار نه شرقی و نه غربی، جای خود را به تعامل سنجیده با همه جهان بر اساس منافع ملی بدهد.

مقصود نفی انزواگرایی در روابط سیاسی و اقتصادی و نه نفی استقلال عقیدتی و ایدئولوژیک است که در عصر غیبت و سیطره مدرنیته، قابل دسترسی کامل هم نیست.

#مهدی_نصیری

#مدیر_مسؤول_سابق_کیهان

#عبور_جمهوری_اسلامی_از_معنای_سنتی_استقلال

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

نظرات ارسال نظر