سر خط خبرها

دکتر بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی: نیاز به ساختار و گفتمان تازه‌ای وجود دارد که از اتحاد نیروهای اصیل انقلاب و نیروهای ملی به ‌وجود می‌آید

دغدغه من، نه مسائل جناحی بلکه تاریخ و هویت کشور است. تحت شدیدترین فشارها از سوی دشمن هستیم و پول ملی به شدت سقوط کرده است...

دکتر بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی: نیاز به ساختار و گفتمان تازه‌ای وجود دارد که از اتحاد نیروهای اصیل انقلاب و نیروهای ملی به ‌وجود می‌آید

سلسله نشست‌های راهبرد ایرانی

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص

شرایط کشور شرایط مناسبی نیست و با بحران‌های متعددی روبرو هستیم و مسئله هویت را در چنین وضعیتی باید تحلیل کرد.

دغدغه من، نه مسائل جناحی بلکه تاریخ و هویت کشور است. تحت شدیدترین فشارها از سوی دشمن هستیم و پول ملی به شدت سقوط کرده است.

مطالبات چند قرنه ملت ما هنوز تحقق پیدا نکرده و در دل بخش اعظمی از مردم سرکوب و‌ جمع شده است. در چنین شرایطی بحران هویت پدید می آید.

خطر تکرار حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ باز وجود دارد. سرمایه اجتماعی کشور بسیار تنزل یافته و این موضوع با مسئله هویت رابطه عمیقی دارد.

اگر به وحدت ملی و مشارکت گسترده دست پیدا نکنیم، توان مقابله با فشارهای جهانی را نخواهیم داشت.

از همه نیروها اعم از مدیران روشنفکران و دانشجویان دعوت می‌کنم که امروز به مسایل کشور نه از منظر جناح و سیاست  بلکه از منظر کلان‌تری نگاه کنیم.

چه پوزیسیون باشید وی ا اپوزیسون هرکسی با مسایل کشور از جناحی رفتار کند یک کوتوله سیاسی است، حتی اگر این فرد در مجلس نشسته باشد  یا جزء مقامات باشد.

ما اکنون نیازمند رسیدن به گفتمان اصیل‌تری هستیم. جناح‌های سیاسی کنونی، خود، بخشی از بحران هستند.

نیاز به  ساختار وگفتمان تازه‌ای وجود دارد که از اتحاد نیروهای اصیل انقلاب و نیروهای ملی به‌وجود می‌آید. البته نیروهای اصیل انقلاب، نه کسانی که پشت گفتمان انقلاب ایستاده‌اند و به رانت‌خواری می‌پردازند‌ همچنین نیروهای ملی واقعی و وفادار به کشور نه کسانی که پز می‌دهند‌.

این دو دسته، باید همدیگر را پیدا کنند و گفتمان جدیدی را تشکیل دهند./ منبع : خبرگزاری فارس

 

نظرات ارسال نظر