سر خط خبرها

پژمان مهدوی رفت، وای برما

پژمان مهدوی رفت، وای برما وای بر حال ما، بر روحیات و زندگی ما بی تو، بعد تو وای بر ما و بر قلب شکسته ما

پژمان مهدوی رفت، وای برما

وای بر حال ما، بر روحیات و زندگی ما بی تو، بعد تو

وای بر ما و بر قلب شکسته ما

وای برما و بر ثانیه هایِ بی تو

وای بر آناتی که تو نیستی، تو نباشی

خدای آسمانها

اینک این مائیم و تو و شهری که تا هستیم بر سرمان آوار است.

خدایا روزهای سختی پیش روست یاورمان باش.

دکتر یونس احمدی

ایلام

بیست و نه آبان نود و نه

نظرات ارسال نظر