سر خط خبرها

اولین نشست تخصصی کمیته صنعت شورای وحدت استان ایلام

به گزارش ایلام نیوز اولین جلسه تخصصی کمیته صنعت شورای وحدت استان ایلام با محوریت شناسایی نقاط قوت وضعف صنعت در استان ایلام در دفتر شورای وحدت برگزار گردید...

اولین نشست تخصصی کمیته صنعت شورای وحدت استان ایلام

رئیس کمیته صنعت شورای وحدت کل کشور :تولید وصنعت در دولت آقای رئیسی هماهنگ با فرامین مقام معظم رهبری است.

 به گزارش ایلام نیوز اولین جلسه تخصصی کمیته صنعت شورای وحدت استان ایلام با محوریت شناسایی نقاط قوت وضعف صنعت در استان ایلام در دفتر شورای وحدت برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر سوادکوهی رئیس کمیته صنعت،معدن وتجارت شورای وحدت کل کشور در تماسی تصویری در سخنانی کوتاه ، تولید وصنعت در دولت آقای رئیسی را هماهنگ با فرامین مقام معظم رهبری دانستند و بر فعال شدن همه ظرفیتهای بخش صنعت در جهت رفع بیکاری در کشور تاکید کردند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام احمدی رئیس شورای وحدت نیز در سخنانی خواستار جذب سرمایه در بخش صنعت با توجه به ظرفیتهای عظیم همجوار بودن استان با کشور عراق و توجه خاص دولت آینده به استان ایلام شدند.

مهندس ناصری رئیس کمیته صنعت استان ایلام نیز در سخنانی بر ایجاد اشتغال در استان ایلام بر طرحهای اورژانس صنعتی تاکید کردند.

در ادامه این جلسه نمایندگان بخشهای مختلف صنعتی در استان از ظرفیتها و موانع تولید در بخش صنعت ،معدن وتجارت در حوزه فعالیت خود گزارشی را ارائه دادند.

نظرات ارسال نظر