سر خط خبرها

دولت سیزدهم و کنترلِ سرعتِ رشدِ قیمت‌ها / بالاخره استان ایلام قله را رها کرد

گرانی اگر افسارگسیخته و بی‌منطق باشد، ویرانگر است، اما در مقابل اگر بخشی از یک منطقِ اقتصادی و نظامِ کنترل شده باشد، ممکن است سازنده نیز تلقی شود ...

دولت سیزدهم و کنترلِ سرعتِ رشدِ قیمت‌ها / بالاخره استان ایلام قله را رها کرد

مبتنی بر فرهنگ جهاد تبیین باید گفت داده‌های● مطرح شده در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازارِ استان نشان می‌دهد که نرخ و سرعت رشد قیمت‌ها در کشور کنترل شده و در حال کند شدن است.

این سخن به معنای آن است که کالاها نسبت به فرآیند گران‌شدن مقاومت بیشتری نشان داده‌اند، هرچند ممکن است جامعه هنوز با پدیدۀ ارزانی مواجه نشده باشد.

برخی آمارها نیز نشان می‌دهد بخش زیادی از شوک حذف ارز دولتی کالاهای اساسی که در خرداد‌ماه تورم‌ساز شده بود، اکنون تخلیه شده است.

گرانی اگر افسارگسیخته و بی‌منطق باشد، ویرانگر است، اما در مقابل اگر بخشی از یک منطقِ اقتصادی و نظامِ کنترل شده باشد، ممکن است سازنده نیز تلقی شود.

انتظار مردم از حاکمیت این نیست که شاخص‌ها و واقعیت‌های اقتصادی را دستکاری نکند اما انتظار این است که نهایتاً آنها را در کنترل خود داشته باشد.

اما نکته کلیدی و دارای اهمیت برای استان ایلام این است که این کاهش رشد و سرعت تورم در استان ایلام بیشتر از برخی نقاطِ دیگر بوده و اکنون استان ایلام از مقام اول سرعت رشد، دو پله سقوط کرده است، هر چند هنوز این سرعت در استان ایلام بیشتر از متوسط کشوری است.

نگارنده در این یادداشت به دنبال مباحث دقیق کارشناسی، مبتنی بر اعداد و کمیّات نیست، اما فهم عام از مسئله نشان می‌دهد که تورم و گرانی زمانی در یک جامعه رخ می‌دهد که مردم نتوانند نیازهای اولیه خود را تولید کنند و سرانه مصرف بیشتر از سرانه تولید باشد.

آمارها واقعیت‌ها بی‌ترحم هستند، ما ایلامی‌ها باید با مقوله تولید و اقتصاد آشناتر شویم، تا آمارهای محرومیت ما را رها کنند و آمارهای توسعه به ما اقبال نشان دهند.

تنها و تنها راه برای توسعه، تولید است. باید تولید در استان شکل بگیرد تا توسعه را با خود یدک بکشد. هم‌اینک در استان در برخی نیازهای روزمره، تولیداتِ استان از نیاز و مصرف مردم بیشتر است. ذهنیتِ ما همگی باید این باشد که این روند به همه بخش‌ها سرایت کند زیرا هیچ جهادی بالاتر از تولید نیست.

اگر فکر می‌کنیم که در حال جهاد هستیم اما این فرصت را داریم و به تولیدِ استان کمک نمی‌کنیم باید در اندیشه خود تردید داشته باشیم.

امید است این موفقیت و کاهش ۸ درصدی تورم که با تلاش مردم استان ایلام و همت استاندار محترم دولت سیزدهم، آقای دکتر بهرام‌نیا، معاونین و تیم مدیران اقتصادی و نظارتی و تأمینی استان پدید آمده است، در ماههای آتی هم تداوم یابد.

البته اینجا باید به نکتۀ دیگری هم در استان اشاره کنیم و آن آمار افزایش مصرف برنج درجه‌چندمِ وارداتی از تایلند در استان است "که در همین جلسه طرح شد" و شاخصِ نگران‌کننده و قابل تأملی است!

● بر اساس داده‌های اعلامی مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم ماهانه کشور در تیرماه ۴.۶ بوده و در استان ایلام این رقم به ۴.۸ رسیده که تفاوت ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد. در تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه هم متوسط نرخ تورم کشوری ۴۰.۵ درصد بوده که این رقم برای استان ایلام ۴۴.۸ می‌باشد که نشانگر تفاوت ۴‌.۳ درصدی است و این برای استانی که همواره نرخ تورمِ آن، تفاوت بین ۱۰ تا ۱۲ درصد با متوسط کشوری، داشته می‌تواند امیدبخش باشد و در صورت تداوم اقدامات اجرایی و نظارتی رسیدن نرخ تورم استان به متوسط کشوری و پایین‌تر از آن هم دور از دسترس نخواهد بود.

دکتر یونس احمدی/ سرپرست دامپزشکی استان

نظرات ارسال نظر