سر خط خبرها

خانواده سردار سلیمانی و درخواست آزادی کسی که تصویر او را پاره کرده بود

عباس عبدی / جماران : در مورد کمیت و کیفیت حضور در مراسم تشییع سردار سلیمانی می توان گفت که این حضور ترکیبی عوااملی بود. یکی اقدام ایالات متحده آمریکا که اقدامی غیرقانونی و به معنای دقیق تروریسم دولتی بود و ...

 

خانواده سردار سلیمانی و درخواست آزادی کسی که تصویر او را پاره کرده بود

عباس عبدی / جماران : در مورد کمیت و کیفیت حضور در مراسم تشییع سردار سلیمانی می توان گفت که این حضور ترکیبی عوااملی بود. یکی اقدام ایالات متحده آمریکا که اقدامی غیرقانونی و به معنای دقیق تروریسم دولتی بود و هیچکس در دنیا آن را نمی پذیرفت. در توضیح دلیل دوم به نظر می رسد که این اقدام پیامی بود برای آمادگی آمریکا در آغاز به جنگ و تنها راهی که مردم می توانستند نشان دهند که این پیام را نمی پذیرند و با آن مقابله می‌کنند. سومین عامل هم به شخصیت سردار سلیمانی باز می گشت. ایشان شخصیت محبوبی بود و ایراداتی که نسبت به خیلی افرادی گرفته می‌شود که در ساختار هم هستند در مورد ایشان وجود نداشت.

با اینکه سردار سلیمانی در حوزه جنگ و امنیت کار می کند ولی نگاهی امنیت محور نداشت. به همین دلیل می بینیم که ایشان در حوزه سیاست داخلی بسیار متفاوت از دیگرانی که خود را او نزدیک معرفی می‌کنند، حرف می زد کسانی که نظامی بوده و یا درصددند تا نگاه امنیتی را حاکم کنند. سردار سلیمانی نه تنها در حوزه سیاست داخلی چنین نگاهی نداشت. بلکه در حوزه فرهنگ نیز چنین نبود. حتی مواردی را نمی بینید که او بخواهد دیگران را مجاب کند که امنیت محوری را بپذیرند. برخورد خانواده سردار سلیمانی و درخواست آزادی کسی که تصویر او را پاره کرده بود نشان از درک درست این خانواده از نحوه برخورد با این نماد است.

 

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

  

نظرات ارسال نظر