سر خط خبرها

توئیترهای ساختاری: قدرتِ کنونی آمریکا از دلِ عبور، از متنِ یک بحرانِ تاریخی و مبتنی بر "همبستگی ملی و انسجام اجتماعی" تثبیت شده است

بعد از بحران امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مک‌کارتیسم در آمریکا ...

توئیترهای ساختاری: قدرتِ کنونی آمریکا از دلِ عبور، از متنِ یک بحرانِ تاریخی و مبتنی بر "همبستگی ملی و  انسجام اجتماعی" تثبیت شده است

دکتر ابراهیم فیاض: دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

@fayaz_ir

بعد از بحران امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مک‌کارتیسم در آمریکا،

رئیس جمهور آیزنهاور

 توانست از طریق همبستگیِ نژادی و قومی،

انسجام اجتماعی،

عملگرایی و تفاهم عمومی،

قدرت آمریکا را در نظام بین الملل تثبیت کند.

#اابراهیم فیاض

# دانشیار_دانشکده_علوم_اجتماعی_دانشگاه_تهران

# قدرت_آمریکا

#عبور_از_بحران

#انسجام_اجتماعی

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

نظرات ارسال نظر